Våpenrådet er organisasjonen for bedrifter i våpenbransjen

Forbudet mot blyhaglpatroner oppheves

pdf32Adobe Acrobat PDF versjon

word32Microsoft Word versjon

Pressemelding 29.01.15 – Blyseier for jegerne!

Med Stortingets innstilling om å oppheve forbudet mot blyhagl har grasrota av norske jegere vunnet en stor seier. Det er med stor tilfredshet Jegernes Interesseorganisasjon og Våpenrådet registrerer at med aktiv og målrettet innsats er det meste mulig. Fra 2009 har det vært et massivt press fra et mindre miljø av forskere og veterinærer mot offentlige instanser. Alt for å få de til å vinkle sine uttalelser ubalansert og å påvirke dem til å overse den delen av forskningen som taler for bruk av blyammunisjon. Argumentasjonen og bakgrunnsmaterialet som er benyttet av de instansene som har uttalt seg har sitt utspring fra dette lille ideologiske miljøet. Dette er trist og er et varsku om at alt ikke er helt som det skal i organiseringen av norsk naturforskning.

Spørsmålet er hvem tar ansvaret for å gjenopprette tilliten til denne viktige kunnskapskilden som offentlig forvaltning og lovgivere er avhengig av. Spørsmålet vi stiller oss og retter til våre politikere er om man i større grad bør benytte uavhengige, private forskningsinstitusjoner?

Når saken nå har fått gjennomslag i Stortingets Energi- og Miljøkomite og til avstemning i stortingssalen er det på sin plass å takke Høyre, SP, FrP og AP som har tatt norske jegere og deres ønske på største alvor slik at det kan benyttes det best egnede materialet i jaktammunisjon. Dette er til det beste for viltet, jegeren og norsk natur. At politikerne fra disse partiene ikke har latt seg påvirke av overdreven argumentasjon på bakgrunn av kampanjeforskning står det respekt av.

Saken er trolig ikke over selv om Stortinget nå velger å oppheve forbudet. Presset fra de som vil forby all blyammunisjon blir høyst sannsynlig opprettholdt og de vil nok prøve å finne nye veier for å vinne frem. Vi som engasjerte jegere, skyttere og fagpersoner må holde engasjementet oppe for at vår seier skal være varig!

Gratulerer med dagen til oss alle!

Med vennlig hilsen

Rolf Larsen
Styreleder
Jegernes Interesseorganisasjon

Frode Larsen
President
Våpenrådet